Trắc nghiệm Sinh 9 bài 44 : Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 44 - Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật có đáp án.

Câu 1. Quan hệ sinh vật cùng loài là:

A. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với nhau

B. Quan hệ giữa các cá thể sống gần nhau

C. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với sống gần nhau

D. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài sống ở các khu vực xa nhau

Câu 2. Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là:

A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch

B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh

C. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch

D. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế

Câu 3. Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

A. Làm tăng thêm sức thổi của gió.

B. Làm tăng thêm sự xói mòn của đất

C. Làm cho tốc độ gió thổi dừng lại, cây không bị đổ

D. Làm giảm bớt sức thổi của gió, cây ít bị đổ.

Câu 5. Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?

A. Nguồn thức ăn trong môi trường dồi dào

B. Chỗ ở đầy đủ, thậm chí thừa thãi cho các cá thể

C. Số lượng cá thể trong bầy tăng lên quá cao

D. Vào mùa sinh sản và các cá thể khác giới tìm về với nhau

Câu 6. Hiện tượng các cá thể tách ra khỏi nhóm dẫn đến kết quả là

A. Làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể

B. Làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng

C. Hạn chế sự cạnh tranh giữa các các thể

D. Tạo điều kiện cho các cá thể hỗ trợ nhau tìm mồi có hiệu quả hơn

Câu 7. Hai mối quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:

A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch

B. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế

C. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chế

D. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ quần tụ

Câu 8. Quan hệ cộng sinh là:

A. Hai loài sống với nhau, loài này tiêu diệt loài kia

B. Hai loài sống với nhau và cùng có lợi

C. Hai loài sống với nhau và gây hại cho nhau

D. Hai loài sống với nhau và không gây ảnh hưởng cho nhau

Câu 13. Thí dụ dưới đây biểu hiện quan hệ đối địch giữa hai loài là:

A. Tảo và nấm sống với nhau tạo thành địa y

B. Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu

C. Cáo đuổi bắt gà

D. Sự tranh ăn cỏ của các con bò trên đồng cỏ

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 44 : Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8B
Câu 2BCâu 9D
Câu 3DCâu 10B
Câu 4ACâu 11B
Câu 5CCâu 12A
Câu 6CCâu 13C
Câu 7A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X