Trắc nghiệm Sinh 9 bài 44 : Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 44 - Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật có đáp án.

Câu 1. Quan hệ sinh vật cùng loài là:
Câu 2. Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là:
Câu 3. Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?
Câu 4. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng "tự tỉa" ở thực vật là mối quan hệ gì?
Câu 5. Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?
Câu 6. Hiện tượng các cá thể tách ra khỏi nhóm dẫn đến kết quả là
Câu 7. Hai mối quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:
Câu 8. Quan hệ cộng sinh là:
Câu 9. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?
Câu 10. Động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật và thực vật bắt sâu bọ thuộc quan hệ khác loài nào sau đây?
Câu 11. Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?
Câu 12. Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ theo kiêu nào dưới đây?
Câu 13. Thí dụ dưới đây biểu hiện quan hệ đối địch giữa hai loài là:

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 44 : Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8B
Câu 2BCâu 9D
Câu 3DCâu 10B
Câu 4ACâu 11B
Câu 5CCâu 12A
Câu 6CCâu 13C
Câu 7A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X