Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong một nhóm cá thể, chúng có mối quan hệ hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhau

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X