Quan hệ cộng sinh là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quan hệ cộng sinh là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Quan hệ cộng sinh là hai loài sống với nhau và cùng có lợi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X