Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thực vật sống thành nhóm làm giảm bớt sức thổi của gió, cây ít bị đổ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X