Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng "tự tỉa" ở thực vật là mối quan hệ gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng "tự tỉa" ở thực vật là mối quan hệ cạnh tranh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X