Với hệ thống Vécxai - Oasinhton, các nước thắng trận, trước hết là Anh, Pháp,

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Với hệ thống Vécxai - Oasinhton, các nước thắng trận, trước hết là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản giành được:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X