Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố trong các yếu tố sau đây:
1 - Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài.
2 - Áp lực chọn lọc tự nhiên
3 - Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội.
4 - Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít.
5 - Thời gian thế hệ ngắn hay dài.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố: 1, 2, 3, 5
4 sai, nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít chỉ là 1 nhân tố trong áp lực của chọn lọc tự nhiên.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X