Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào có tính dân chủ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X