Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phát biểu đúng là lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X