Chọn nhận xét đúng:

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn nhận xét đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận xét đúng là xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X