Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phát biểu đúng là este isoamyl axetat có mùi chuối chín.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X