Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí

09/12/2020 56

Câu Hỏi:
Ở nhiệt độ ${30}^{o}{C}$, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí lần lượt là 24,24 g/${m}^{3}$và 30,3 g/${m}^{3}$. Độ ẩm tương đối của không khí khi đó là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X