Ở nhiệt độ 20oC, khối lương riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3.

09/12/2020 37

Câu Hỏi:
Ở nhiệt độ ${20}^{o}{C}$, khối lương riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/${m}^{3}$. Biết độ ẩm tương đối cảu không khí là 90%. Độ ẩm tuyệt đối của không khí khi đó là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X