Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?

09/12/2020 300

Câu Hỏi:
Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X