Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng ?

09/12/2020 87

Câu Hỏi:
Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X