Biểu thức nào sau đây xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ?

09/12/2020 48

Câu Hỏi:
Biểu thức nào sau đây xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X