Nếu làm lạnh không khí thì:

09/12/2020 35

Câu Hỏi:
Nếu làm lạnh không khí thì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X