Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm,

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 29/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A= a_1cos(40πt + π/3)$ và $u_B = a_2cos(40πt λ π/6) $(uA và uB tính bằng cm, t tính bằng s). Dao động của phần tử vật chất tại M cách A và B lần lượt 12 cm và 16 cm có biên độ cực tiểu. Biết giữa M và đường trung trực còn có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 35,56 cm/s

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X