Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau, cùng tần

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 29/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau, cùng tần số là 20 Hz cùng biên độ là 5 mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s. Số các điểm có biên độ 5 mm trên MN là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số các điểm có biên độ 5 mm trên MN là 20.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X