Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 29/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2a. Các điểm trên đoạn AB dao động với biên độ $A_0 (0 < A_0 < 2a)$ cách đều nhau những khoảng không đổi △x nhỏ hơn bước sóng λ. Giá trị △x là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giá trị △x là λ/4.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X