Ở mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tạo ra hai

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 29/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Tại những điểm có cực đại giao thoa thì hiệu khoảng cách từ điểm đó tới hai nguồn bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tại những điểm có cực đại giao thoa thì hiệu khoảng cách từ điểm đó tới hai nguồn bằng kλ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X