Ở đại mạch, gen quy định màu xanh của lá di truyền theo dòng mẹ. Gen quy định

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Ở đại mạch, gen quy định màu xanh của lá di truyền theo dòng mẹ. Gen quy định tính trạng này nằm ở bào quan nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ở đại mạch, gen quy định màu xanh của lá di truyền theo dòng mẹ. Gen quy định tính trạng này nằm ở bào quan lục lạp.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X