Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo (đèn neon, đèn sợi đốt) trong nhà có mái che,

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 08/11/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo (đèn neon, đèn sợi đốt) trong nhà có mái che, có thể đem lại tối đa bao nhiêu lợi ích sau đây trong sản xuất nông nghiệp?
I. Khắc phục được điều kiện bất lợi của thời tiết.
II. Giúp tăng năng suất cây trồng.
III. Hạn chế tác hại của sâu, bệnh.
IV. Bảo đảm cung cấp rau, củ, quả tươi cho con người vào cả mùa đông giá lạnh.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo (đèn neon, đèn sợi đốt) trong nhà có mái che, có thể đem lại cả 4 lợi ích trong sản xuất nông nghiệp là:
I. Khắc phục được điều kiện bất lợi của thời tiết.
II. Giúp tăng năng suất cây trồng.
III. Hạn chế tác hại của sâu, bệnh.
IV. Bảo đảm cung cấp rau, củ, quả tươi cho con người vào cả mùa đông giá lạnh.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phân bón không có tác dụng nào sau đây: Diệt trừ cỏ dại; Tăng năng suất cây trồng; Tăng chất lượng nông sản; Tăng độ phì nhiêu của đất?

Phân bón không có tác dụng diệt trừ cỏ dại.Giải thích:

Phân bón có tác dụng:
+ Tăng năng suất cây trồng
+ Tăng chất lượng nông sản
+ Tăng độ phì nhiêu của đất

Có bao nhiều biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?
I. Bón phân, tưới nước hợp lí.
II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
III. Trồng cây với mật độ thích hợp. IV. Trồng cây đúng mùa vụ

Tất cả các biện pháp đều được sử dụng để tăng năng suất cây trồng:
I. Bón phân, tưới nước hợp lí.
II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
III. Trồng cây với mật độ thích hợp.
IV. Trồng cây đủng mùa vụ

Vì sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?

Giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng vì giống mới có khả năng chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn

Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

Người ta tăng năng suất năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp:
Tăng diện tích lá => tăng cường độ quang hợp→ tăng năng suất cây trồng.
Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân.

Vì sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?

Tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng là vì:+ Lá là cơ quan quang hợp của cây+ Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồngLàm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng

Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là

Cả A, B, C đều là biện pháp tăng năng suất cây trồng

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X