Một loài thực vật có bộ NST 2n, do đột biến dẫn đến phát sinh các thể đột biến.

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 06/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Một loài thực vật có bộ NST 2n, do đột biến dẫn đến phát sinh các thể đột biến. Thể đột biến nào sau đây có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng giảm so với thể lưỡng bội thuộc loài này?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một loài thực vật có bộ NST 2n, do đột biến dẫn đến phát sinh các thể đột biến. Thể đột biến có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng giảm so với thể lưỡng bội thuộc loài này là thể một.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian.
Nhiễm sắc thể (NST) là vật thể tồn tại trong nhân tế bào, bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính, do vật chất di truyền tập trung lại thành những sợi ngắn và có số lượng, hình dạng kích thước đặc trưng cho mỗi loài. Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma), nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình thái và kích thước, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ → các gen trên cặp NST cũng tồn tại thành từng cặp. Cấu trúc NST: ở kì giữa NST tồn tại thành từng cặp, mỗi NST kép gồm 2 nhiễm sắc tử chị em (cromatit) gắn với nhau ở tâm động, chia nó thành 2 cánh.

Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể?

Dạng đột biến đảo đoạn NST không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể

Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

Hậu quả của đột biến NST là: D :Ung thư máu: bệnh này do mất vai ngắn của NST số 21 hoặc 22
A: người có bộ NST giới tính XXY
B: người có bộ NST giới tính XO
C: người có 3 NST số 21.

=> Đáp án: D

Ở người, bệnh nào sau đây do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây ra?

Bệnh bạch tạng, bệnh mù màu, bệnh thiếu máu, hồng cầu hình liềm là những bệnh do đột biến gen. Bệnh ung thư máu là bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - mất 1 đoạn nhỏ ở NST số 21 hoặc vai dài ở NST số 22.

Tính trạng máu khó đông do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Ở một gia đình, bố mẹ đều bình thường sinh con trai máu khó đông. Kiểu gen của bố mẹ là?

Tính trạng máu khó đông do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Ở một gia đình, bố mẹ đều bình thường sinh con trai máu khó đông. Kiểu gen của bố mẹ là XAXa × XAY.

Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY, giới cái XX

Ở loài Thỏ, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY, giới cái XX

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia là

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia là đột biến lặp đoạn.

Nhằm tạo ra các đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể phục vụ các nghiên cứu, chọn giống, người ta thường

Gây đột biến nhân tạo nhằm tạo ra các đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể phục vụ các nghiên cứu, chọn giống.
Đáp án: B

Nhận định nào sau đây là đúng khi đề cập đến nhiễm sắc thể giới tính?

Cặp NST giới tính ở các động vật khác nhau là khác nhau, nhiễm sắc thể giới tính mang gen quy định giới tính và mang gen quy định cả các tính trạng thường.

Mỗi loài đều có một bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về

Mỗi loài đều có một bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về hình thái, số lượng và cấu trúc.

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X