Một loài thực vật, phép lại P: aaBB x aabb, tạo ra F1. Theo lí thuyết, F1 có

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Một loài thực vật, phép lại P: aaBB x aabb, tạo ra F1. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Một loài thực vật, phép lại P: aaBB x aabb, tạo ra F1. Theo lí thuyết, F1 có tối đa 1 loại kiểu hình

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X