Trong tạo giống cây trồng, hóa chất cônsixin được sử dụng vào mục đích nào sau

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong tạo giống cây trồng, hóa chất cônsixin được sử dụng vào mục đích nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong tạo giống cây trồng, hóa chất cônsixin được sử dụng vào mục đích gây đột biến đa bội.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X