Giả sử một quần thể có cấu trúc di truyền là 100% Ee. Theo lí thuyết, tần số

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Giả sử một quần thể có cấu trúc di truyền là 100% Ee. Theo lí thuyết, tần số alen E của quần thể này là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giả sử một quần thể có cấu trúc di truyền là 100% Ee. Theo lí thuyết, tần số alen E của quần thể này là 0,5.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X