Ở 20oC, áp suất của hơi nước bão hòa là 17,5 mmHg. Không khí ẩm có

09/12/2020 55

Câu Hỏi:
Ở ${20}^{o}{C}$, áp suất của hơi nước bão hòa là 17,5 mmHg. Không khí ẩm có độ ẩm tỉ đối là 80%, áp suất riêng phần của hơi nước có trong không khí ẩm này là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X