Không khí trong một căn phòng có nhiệt độ 25oCvà độ ẩm tỉ đối của

09/12/2020 15

Câu Hỏi:
Không khí trong một căn phòng có nhiệt độ ${25}^{o}{C}$và độ ẩm tỉ đối của không khí là 75%. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${25}^{o}{C}$ là 23 g/${m}^{3}$. Cho biết không khí trong phòng có thể tích là 100 ${m}^{3}$. Khối lượng hơi nước có trong căn phòng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X