Lúc đầu không khí trong phòng có nhiệt độ 20oC. Sau khi chạy máy điều

09/12/2020 21

Câu Hỏi:
Lúc đầu không khí trong phòng có nhiệt độ ${20}^{o}{C}$. Sau khi chạy máy điều hòa, nhiệt độ không khí trong căn phòng giảm xuống còn ${12}^{o}{C}$và thấy hơi nước bắt đầu tụ lại thành sương. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${12}^{o}{C}$ là 10,76 g.${m}^{3}$; ở ${20}^{o}{C}$ là 17,30 g/${m}^{3}$. Độ ẩm tỉ đối của không khí trong phòng ở ${20}^{o}{C}$là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X