Nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép là?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép là lưỡng cư, bò sát, chim và thú.
Cá xương, chân khớp, bạch tuộc có hệ tuần hoàn đơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Hệ tuần hoàn kép là hệ thống tuần hoàn trong đó máu sau khi được oxy hóa sẽ trở lại tim lần thứ hai trước khi được phân phối đến các mô trong cơ thể.

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

Chim bồ câu có hệ tuần hoàn kép.

Những nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

Lưỡng cư, bò sát, chim, thú hô hấp bằng phổi, có hệ tuần hoàn kép.

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở động vật?

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở động vật lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Bổ sung kiến thức:
Hệ tuần hoàn kép là hệ tuần hoàn trong đó máu sau khi được oxy hóa sẽ trở lại tim lần thứ hai trước khi được phân phối đến các mô trong cơ thể. Do đi qua tim hai lần nên áp lực của máu và tốc độ dòng chảy rất cao. Hệ tuần hoàn kép gồm hai vòng tuần hoàn nhỏ hơn là vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn hệ thống. Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú là những động vật có hệ tuần hoàn kép.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X