Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hệ tuần hoàn hở: Máu có một đoạn chảy ra khỏi hệ mạch đi vào xoang cơ thể

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ tuần hoàn của đa số động vật thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở vì?

giữa mạch đi từ tim ( động mạch) và các mạch đến tim ( tĩnh mạch) không có mạch nối

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?

Hệ tuần hoàn hở chỉ vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết

Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp

Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?

Hệ tuần hoàn hở: Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

Kiến có hệ tuần hoàn hở
Cá, khỉ, ếch có hệ tuần hoàn kín

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở không thực hiện chức năng vận chuyển

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn không vận chuyển chất khí, khí được trao đổi qua hệ thống ống khí

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng?

vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X