Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hệ tuần hoàn kín có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có xương sống.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong các phát biểu sau:

1. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hơn
2. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa
3. Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào
4. Điều hòa phân phối máu đến các cơ quan nhanh
5. Đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao

Trong các phát biểu trên, có 4 phát biểu đúng về ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở đó là:
1. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hơn
2. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa
4. Điều hòa phân phối máu đến các cơ quan nhanh
5. Đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao

Hệ tuần hoàn kín đơn có ở những động vật nào?

Hệ tuần hoàn kín, đơn chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và chân đầu và cá.

Hệ tuần hoàn kín đơn có ở những động vật nào?
1. Mực ống, bạch tuộc
2. Giun đốt
3. Lưỡng cư
4. Chân đầu
5. Chim
6. Cá

Hệ tuần hoàn kín đơn chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và cá.

Hệ tuần hoàn đơn là hệ tuần hoàn mà máu chỉ đi qua tim một lần trước khi đến các mô của cơ thể. Các loài cá thường có hệ thống tuần hoàn như thế này vì chúng có được đệm đỡ từ môi trường xung quanh và thân nhiệt thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Đặc điểm của hệ tuần hoàn đơn là cấu tạo tim gồm có 2 ngăn, chỉ có một vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể màu đỏ thẫm và chảy với áp lực tế bào.

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở:

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở: máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa đến các cơ quan nhanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất của cơ thể.

Trong hệ tuần hoàn kín?

Trong hệ tuần hoàn kín máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch và về tim).

Giải thích:
Hệ tuần hoàn có máu chảy trong mạch kín gọi là hệ tuần hoàn kín. Trong hệ tuần hoàn kín, máu từ tim sẽ bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch rồi về tim.

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch. Thành mao mạch chỉ có một lớp tế bào, phù hợp với chức năng vận chuyển chậm để trao đổi khí, chất dinh dưỡng với các tế bào, mô cơ quan.

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là?

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là: Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim.

Giải thích:
Hệ tuần hoàn có máu chảy trong mạch kín gọi là hệ tuần hoàn kín. Đường đi của máu trên sơ đồ hệ tuần hoàn kín: Máu từ tim → bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín → từ động mạch → qua mao mạch, tĩnh mạch → về tim. Máu và tế bào trao đổi chất qua thành mao mạch.

Ở hệ tuần hoàn kín, máu được phân phối trong cơ thể như thế nào?

Ở hệ tuần hoàn kín, máu được điều hòa và phân phối nhanh đến các cơ quan qua hệ mạch liên tục và khép kín với tốc độ chảy nhanh.
Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

Hệ tuần hoàn kín có ở những động vật nào (1) Tôm (2) Mực ống (3) ốc sên
(4) ếch (5) trai (6) bạch tuộc (7) giun đốt

Hệ tuần hoàn kín có ở những động vật: Mực ống, ếch, bạch tuộc, giun đốt.

Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực?

Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh, trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch. Máu được tim bơm và lưu thông liên tục trong vòng mạch kín, từ động mạch đi tới mao mạch ở đây xảy ra quá trình trao đổi chất, sau đó máu đi vào .....

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X