HTH của động vật được cấu tạo từ những bộ phận

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

HTH của động vật được cấu tạo từ những bộ phận

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

HTH của động vật được cấu tạo từ những bộ phận : tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X