Các tế bào của cơ thể đơn bào và đa bào bậc thấp, trao đổi chất và khí với môi

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các tế bào của cơ thể đơn bào và đa bào bậc thấp, trao đổi chất và khí với môi trường bên ngoài, xảy ra qua

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ở các cơ thể đơn bào và động vật bậc thấp trao đổi chất và khí được diễn ra qua bề mặt cơ thể một cách trực tiếp qua màng tế bào

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X