Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ tim, hệ mạch và dịch tuần hoàn

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X