Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi,

29/12/2020 71

Câu Hỏi:
Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi, phương trình sóng tại nguồn O là $u = Acos2πt/T$. Một điểm M cách nguồn O bằng 7/6 bước sóng ở thời điểm t = 1,5T có li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Biên độ sóng A là 6 cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X