Một số loài trong quá trình tiến hóa lại tiêu giảm một số cơ quan. Nguyên nhân

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một số loài trong quá trình tiến hóa lại tiêu giảm một số cơ quan. Nguyên nhân nào giải thích đúng về hiện tượng này?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án: Một số loài trong quá trình tiến hóa lại tiêu giảm một số cơ quan. Do sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X