Một căn phòng có thể tích 40 m3. Lúc đầu không khí trong phòng có độ

09/12/2020 47

Câu Hỏi:
Một căn phòng có thể tích 40 ${m}^{3}$. Lúc đầu không khí trong phòng có độ ẩm 40%. Người ta cho nước bay hơi để tăng độ ẩm trong phòng lên tới 60%. Coi nhiệt độ bằng ${20}^{o}{C}$và không đổi, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${20}^{o}{C}$là 17,3 g/${m}^{3}$. Khối lượng nước đã bay hơi là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X