Ban ngày, nhiệt độ không khí là 30oC, độ ẩm của không khí đo được là

09/12/2020 27

Câu Hỏi:
Ban ngày, nhiệt độ không khí là ${30}^{o}{C}$, độ ẩm của không khí đo được là 76%. Vào ban đêm nhiệt đôocirc;̣ của không khí bằng bao nhiêu thì sẽ có sương mù? Cho biết khối lượng riêng của hơi nước bão hòa theo nhiệt độ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X