Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:

26/11/2020 21

Câu Hỏi:
Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X