Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dòng điện chạy qua đèn có ............ thì đèn

26/11/2020 154

Câu Hỏi:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Dòng điện chạy qua đèn có ............ thì đèn ..........
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X