Listen to a short talk about global warming and decide if the following

01/12/2020 111

Câu Hỏi:
Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi. Sự nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay.
=> sai
Thông tin: Global warming is the biggest problem in the world today.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi.
Mọi người đều biết về nó và họ đang cố gắng ngăn chặn nó.
=> sai
Thông tin: Everyone know about it but not everyone is trying to stop it.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu hỏi.
Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang chú ý đến việc đổ lỗi cho các quốc gia khác về cuộc khủng hoảng này.
=> đúng
Thông tin: Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi: Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cho biết họ sẽ không hành động trừ khi Vương quốc Anh có nhiều hành động hơn.
=> sai
Thông tin: Countries like China, India and Russia say they will not act unless America takes more action.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu hỏi:
Mỹ cho biết họ sẽ hành động khi các nước khác hành động nhiều hơn.
=> đúng
Thông tin: America says it will not act until other countries take more action.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi:
Tương lai của thế giới chúng ta đang bị đe dọa và các chính phủ có thể làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp của chúng ta.
=> sai
Thông tin: The future of our world is at risk and governments can only argue with each other.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi:
Nhiều nguyên thủ quốc gia và thủ tướng nói với chúng tôi rằng khoa học là câu trả lời.
=> sai
Thông tin: Many presidents and prime ministers tell us that technology is the answer.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu hỏi. Họ nói rằng các nhà khoa học trong tương lai sẽ tìm ra giải pháp để cứu trái đất.
=> đúng
Thông tin: They say future scientists will find solutions to save the planet.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi.
Đây là một canh bạc nhỏ.
=> sai
Thông tin: This is a big gamble.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: B
Câu hỏi. Tôi tin họ, nhưng tôi sẽ tiếp tục tắt đèn và tái chế.
=> sai
Thông tin: I don't believe them, so I'll continue switching off lights and recycling.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X