Countries like China, India and Russia say they will not act unless the UK takes

01/12/2020 39

Câu Hỏi:
Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Countries like China, India and Russia say they will not act unless the UK takes more action.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu hỏi: Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cho biết họ sẽ không hành động trừ khi Vương quốc Anh có nhiều hành động hơn.
=> sai
Thông tin: Countries like China, India and Russia say they will not act unless America takes more action.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X