America says it will act when other countries take more action

01/12/2020 72

Câu Hỏi:
Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
America says it will act when other countries take more action
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu hỏi:
Mỹ cho biết họ sẽ hành động khi các nước khác hành động nhiều hơn.
=> đúng
Thông tin: America says it will not act until other countries take more action.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X