Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực (vùng)

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực (vùng)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X