Gần đây có một sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Gần đây có một sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sự Anh rút khỏi EU còn được gọi tên là Brexit. Năm 2016 nước Anh đã chọn rời khỏi EU và cuối tháng 3/2017 chính thức rời khỏi EU để trở thành một quốc gia độc lập trong tất cả mọi lĩnh vực. Sự kiện Anh rút khỏi EU không chỉ tác động mạnh mẽ đến chính trị - kinh tế - xã hội Vương Quốc Anh mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X