EU không dẫn đầu thế giới về hoạt động nào dưới đây?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

EU không dẫn đầu thế giới về hoạt động nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất (trên 1 tỉ dân), tiếp đến là Ấn Độ, Hoa Kì, In-dô-nê-xi-a, Bra-xin,... Như vậy, Hoa Kì không dẫn đầu thế giới về dân số (Ý C không đúng).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X