Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

25/11/2020 45

Câu Hỏi:
Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X