Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu" Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau và có hình thái tương tự nhau." là đúng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X